Copernicus had in 1539 bedacht dat de aarde rond moest zijn op dat moment begon ook de geschiedenis van de antieke globe. Door de eeuwen heen werd het aardoppervlak steeds beter bestudeerd en dus ook steeds beter afgebeeld op antieke globes. Een oude globe geeft ons daarom een perfecte versie van de vooruitgang in de techniek en wetenschap van die periode. Globes waren duur en ze werden daarom ook rijk gevuld met illustraties. Hiermee geeft een antieke globe inzicht in de smaak van die tijd en de kwaliteiten van de kunstenaars. Ook geeft de ontwikkeling in de globes inzicht in het politieke leven.

In de 15e en 16e eeuw waren Spaanse, Portugese en Italiaanse kaartenmakers invloedrijk. In de 17e eeuw begon een ‘gouden eeuw’ voor Nederland. De scheepvaart, de handel, het fabrieksleven, de wetenschap en de kunsten maakten een grote voorspoed door. Het was de tijd van de V.O.C.,  Rembrandt van Rijn en Piet Hein. In die periode waren de Nederlandse globemakers de beste van de wereld. In de 18e eeuw verplaatste het politieke machtscentrum richting Engeland. De Engelse globemakers namen de Nederlandse rol dan ook over. Maar ook de Franse globemakers waren bezig met een groei. In de 18e en 19e eeuw namen de Franse globemakers de leiding. De wetenschap werd steeds belangrijker en de schepen en monsters die geïllustreerd werden op de globe verdwenen langzaam aan van de globe. Aan het einde van de 19e eeuw en vroeg in de 20e eeuw namen de Duitsers en later de Amerikanen de leiding op de globemarkt.  Het is niet verrassend om te zien dat in deze tijd de moderne globe industrie bijna geheel in Amerika, Duitsland en Italië is gevestigd. Van de bekende geschiedenis van de Nederlandse globemakers is nu vrij weinig meer over.

    03-05-2017 00:00